Blog

Dokare Yönetim ve Teknoloji Danışmanlığı

Dijital Dönüşüm

Dijital Farkındalık

Dijital dönüşüm stratejilerini ve yol haritalarını; müşteri deneyimi ve verimlilik konularında sürdürülebilir bir tetikleme aracı olacak şekilde tasarlamak gereklidir. Şirketlerin rekabet güçlerine ve devamsallıklarına, dijital kas gelişimine katkıda bulunmalıdır.
Son 20 yıla yakın süredir; işletmelerde genel olarak “yangın söndürme ve kriz yönetme” kültürü yaygın olduğundan bu alanda yeterli stratejik planlama ve kaynak çalışması yapılmamaktadır.
Riskleri analiz etmeyen ve bu sebeple sürekli olarak krizleri yönetmek zorunda kalan işletmelerin bu alandaki alışkanlıklarını rehabilite etmeleri artık kaçınılmazdır.
Dijital dönüşüm sürecinde, veri analitiği, yapay zeka ve dijital pazarlama gibi alanlarda yapılan yatırımlar, şirketlerin risk analizi ve ihtiyaç analizi süreçlerine yanıt verecek şekilde yapılmalıdır.
Ölçme ve değerlendirme kültürü gelişen işletmelerin devamsallık kasları gelişecek ve kültür yayılımı daha verimli hale gelecektir.
Dijital Dönüşüm yol Haritanız için önce Dijital Olgunluk Analizi yapılmalı ve buna dayalı Stratejik Planlar Hazırlanmalıdır.

Dokare Yönetim ve Teknoloji Danışmanlığı